Gyčiui Ivanauskui – Vilniaus miesto savivaldybės mero stipendija!

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės mero kultūros ir meno
stipendijos skyrimo jauniesiems meno kūrėjams komisijos posėdžio 2008
spalio 29 d. protokolu Nr. 1 Gyčiui Ivanauskui suteikta Vilniaus miesto
savivaldybės mero stipendija šokio srityje.